Fiscaal voordelig goede doelen steunen

Fiscaal voordelig goede doelen steunen

In het algemeen

Alle giften met een zakelijk doel zijn aftrekbaar van de winst. Bijvoorbeeld door op uw website uw steun vermelden zou u marketingtechnisch een zakelijke doel na kunnen streven. Een zakelijk doel is gauw aangenomen.

Er gelden geen beperkingen zoals bij schenken met privé-geld. Daar wordt een drempel van 1% van het inkomen gehanteerd, waarboven de gift pas aftrekbaar wordt. Bovendien zijn giften boven 10% van uw inkomen niet aftrekbaar.

Maakt u er daarentegen een periodieke gift van in privé, geniet u volledige aftrek. Vereist is dat voor minimaal 5 jaar regelmatig geschonken wordt. E.e.a. kan eenvoudig worden vastgelegd in een onderhandse akte.

Hier vind u een modeovereenkomst van een onderhandse akte die u zelf kunt gebruiken om een periodieke gift vast te leggen.

Hier vind u een modelovereenkomst om een betalingsvolmacht (automatische afschrijving) vast te leggen.

Aan werknemers

Wilt u werknemers die zich inzetten voor een goed doel steunen? Als de werkkostenregeling al is ingevoerd in uw onderneming, mag u de vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte. Op die manier is de vergoeding voor de werknemer in ieder geval onbelast. Uw onderneming is geen 80% eindheffing verschuldigd, zolang u op jaarbasis de vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom niet overschrijdt.

Onder de huidige loonregeling kunt u belastingvrij een financiële bijdrage doen aan een team dat meedoet aan bijvoorbeeld de Roparun of Alpe d’HuZes. U zou ook kunnen ondersteunen door het geven ‘in natura’, bijvoorbeeld het vervoer, maaltijden, verblijf en/of bijzonder verlof.

Geef geen vergoeding aan een uw individuele werknemer. U moet wellicht loonbelasting betalen bij een minder dan bijkomstig zakelijk karakter. Dit is moeilijk vast te stellen.

Twijfelt u wat te doen? Bel ons gerust voor overleg.