• kantoor accountenz, breda boven
  • kantoor accountenz, breda

Fiets van de zaak vanaf 2020, heeft u de fiscale wind al in de rug?

Fiets van de zaak vanaf 2020, heeft u de fiscale wind al in de rug?

Heeft u personeel dat op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. Door beantwoording van deze vragen zorgen wij er voor dat u de wind in de rug houdt!!

Wat is mogelijk?
Wilt u dat uw personeel meer gaat fietsen, dan heeft u als werkgever een aantal fiscale mogelijkheden om dit te stimuleren. U kunt uw personeel een fiets verstrekken of ter beschikking stellen.

Verstrekken van een fiets
Als u een fiets aan uw werknemer verstrekt wordt de werknemer eigenaar van de fiets.
De kosten van de fiets kunnen, indien mogelijk, binnen de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) worden gebracht. Ook mag de zogenoemde cafetariaregeling worden toegepast, waarbij de werknemer bruto loon uitruilt tegen de verstrekking van de fiets.

De werkgever mag de zakelijk gereden kilometers, waaronder woon-werkverkeer, tegen maximaal € 0,19 per zakelijk gereden kilometer onbelast blijven vergoeden aan de werknemer.

Renteloze lening?
U kunt aan uw werknemer ook onbelast een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets die eigendom wordt van de werknemer. Een dergelijke lening wordt niet gezien als loon en valt ook buiten de WKR. Aflossing van de lening kan bijvoorbeeld worden gedaan met de onbelaste reiskostenvergoeding of via de jaarlijkse vrije ruimte in de WKR. ndien de werkgever geen of een zeer lage rente in rekening brengt moet over het rentevoordeel loonheffing worden berekend. Voor een elektrische fiets geldt hiervoor een uitzondering. En hoeft de werkgever geen rente in rekening te brengen.

Ter beschikking stellen van een fiets
Als u aan uw werknemer een fiets ter beschikking stelt voor bijvoorbeeld het woon-werkverkeer, dan wordt deze geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik en is deze belast. De werknemer betaalt belasting over 7% van de cataloguswaarde en eventuele accessoires van de fiets (inclusief btw). Net als bij de auto van de zaak wordt de bijtelling bij het loon geteld en hierover moet loonbelasting worden ingehouden. De werknemer mag de fiets alleen gebruiken, dus u blijft de eigenaar. De bijkomende kosten van bijvoorbeeld onderhoud of van een verzekering van de fiets komen voor rekening van de werkgever en komen ten laste van de winst.

Zakelijk gebruik
Een aan uw werknemer ter beschikking gestelde fiets kan (mede) zakelijk gebruikt te worden. Denk hierbij aan gebruik voor woon-werkverkeer of wellicht ritten naar zakelijke relaties. Voor zakelijk gereden kilometers met de fiets bestaat dan geen recht meer op de aftrek van € 0,19 per kilometer. Woon-werkverkeer valt hier ook onder.

Welke waarde heeft een fiets?
De waarde van de fiets is de in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs inclusief de accessoires. De RAI zet een database op waarin deze is terug te vinden.
Als de oorspronkelijke consumentenadviesprijs niet te achterhalen is, dan moet u uitgaan van die van de vergelijkbaarste fiets. De waarde is altijd inclusief btw.

Onder fiets wordt ook een elektrische fiets en een zogenaamde 'speed pedelec' verstaan.

Reiskostenvergoeding?
Als u uw werknemer een fiets ter beschikking heeft gesteld kunt u geen onbelaste vergoeding meer geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat kan alleen voor kilometers die een werknemer fietst op een fiets die zijn eigendom is.

Eigen bijdrage?
U kunt uw werknemers desgewenst een tegemoetkoming in de kosten van fiets vragen in de vorm van een eigen bijdrage voor privégebruik. Deze eigen bijdrage mag u in beginsel in mindering brengen op de forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de fiets.

Werkkostenregeling (WKR)
Als u de fiets onderbrengt in de WKR, kan het zo zijn dat de fiets uw werknemer per saldo niets kost. Als u binnen de vrije ruimte van de WKR blijft, kost de fietsregeling u als werkgever ook niets extra. Alleen als u de vrije ruimte overschrijdt, betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

Omdat de fiets uw eigendom blijft moet de werknemer de fiets bij het einde van de dienstbetrekking aan u teruggeven of de fiets tegen de dagwaarde van u overnemen.

Renteloze lening?
U kunt aan uw werknemer nog steeds onbelast een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets die eigendom wordt van de werknemer. de bijtelling is dan ook niet van toepassing. De lening is geen loon en valst ook buiten de WKR.

Voorbeeld uitwerking fietsregeling
Voor een fiets van €4.000, geldt een bijtelling van €280 op jaarbasis voor het privé gebruik.
Bij het hoogste IB-tarief (voor het deel van het inkomen boven de €68.507 is het tarief in 2020: 49,50%) bedraagt de bijtelling maandelijks €11,55. Dat is nog geen €140 euro per jaar!

Zoals eerder al aangegeven zijn de kosten van de fiets (onderhoud, verzekering, reparatie e.d.) aftrekbaar voor de werkgever. De aanschafprijs moet geactiveerd worden op de balans en de jaarlijkse afschrijving is dan ook aftrekbaar.

Bij een elektrische fiets geldt dat de werkgever de elektriciteitskosten van het thuis opladen onbelast mag vergoeden (intermediaire kosten in de WKR). De aanschaf van bijvoorbeeld een speed pedelec is fiscaal extra interessant omdat hiervoor nog fiscale subsidieregelingen gelden. Door deze regelingen te combineren kan het belastingvoordeel oplopen naar meer dan 40 procent van de aanschafprijs.

Ook voor de ondernemer en dga?
De regeling geldt ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting of voor de dga met een B.V. Voor ondernemers wordt de forfaitaire bijtelling bij de winst geteld. Bij de dga wordt de bijtelling, net als bij andere werknemers, ingehouden op het loon. Uiteraard kan een werkgever er voor kiezen de bijtelling voor zijn rekening te nemen. Hiervoor kan bijvoorbeeld de vrije ruimte in de werkkostenregeling worden gebruikt.

Bent u btw-ondernemer, niet dga, en stelt u fiets aan uzelf ter beschikking, dan kunt u bij volledig zakelijk gebruik alle btw in aftrek brengen

Hoe zit het met de BTW?
Als een ondernemer, die belaste activiteiten verricht, een fiets aan zichzelf verstrekt, kan hij de gehele btw op de aanschafprijs van de fiets in aftrek worden gebracht.

Woon-werkverkeer valt voor de btw onder privégebruik. Hoofdregel is dat bij privégebruik wel een correctie moet plaatsvinden.
Er is geen forfait van toepassing, bijtelling vindt plaats op basis van het werkelijk privé gebruik. Dit geldt uiteraard niet voor een dga, aangezien deze een werknemer van de B.V. zal zijn.

Wordt een fiets aan personeel verstrekt dan geldt dat de btw op de verstrekte of ter beschikking gesteld fiets in beginsel aftrekbaar is tot een maximum van € 130. Dit betekent dat btw bij een inkoop- of aanschafprijs van de verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer tot € 749 inclusief btw volledig aftrekbaar is. Voor duurdere fietsen is het meerdere aan btw niet aftrekbaar.
Deze regeling geldt ook voor leasefietsen en onder 'inkoop- of aanschafprijs' worden ook de verschuldigde leasetermijnen begrepen. Dit betekent dat de in deze leasetermijnen begrepen btw tot een bedrag van € 130 volledig aftrekbaar is en daarboven niet.

Let op! Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor de fiets, dan mag u dit bedrag in mindering brengen. Alleen als het saldo meer is dan € 749, is de btw boven de € 130 niet aftrekbaar.

Klik hier voor de PDF-folder

Tot slot
Vanaf 2020 is het eenvoudiger om een fiets van de zaak te rijden. De gecompliceerde regeling van voorgaande jaren is gelukkig verleden tijd. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling en uw personeel een fiets van de zaak verstrekken, neem dan contact op met onze belastingadviseurs Marcel de Bree of Steven Heller. Zij kunnen u een passend advies geven en u adviseren bij de formele vastlegging van de fietsregeling. U kunt hen telefonisch bereiken op 0161-431599.

Wat is mogelijk?

Wilt u dat uw personeel meer gaat fietsen, dan heeft u als werkgever een aantal fiscale mogelijkheden om dit te stimuleren. U kunt uw personeel een fiets verstrekken of ter beschikking stellen.

 

Verstrekken van een fiets

Als u een fiets aan uw werknemer verstrekt wordt de werknemer eigenaar van de fiets.

De kosten van de fiets kunnen, indien mogelijk, binnen de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) worden gebracht. Ook mag de zogenoemde cafetariaregeling worden toegepast, waarbij de werknemer bruto loon uitruilt tegen de verstrekking van de fiets. 

 

De werkgever mag de zakelijk gereden kilometers, waaronder woon-werkverkeer, tegen maximaal € 0,19 per zakelijk gereden kilometer onbelast blijven vergoeden aan de werknemer.

 

Renteloze lening?

U kunt aan uw werknemer ook onbelast een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets die eigendom wordt van de werknemer.

 

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Daarom kiest u ons

  • financiële én fiscale specialisten
  • veel specialismen onder één dak
  • unieke branchekennis
  • informeel en laagdrempelig
  • horizontaal toezicht (zekerheid)
  • online klantenportaal (makkelijk)
  • intensieve startersbegeleiding
  • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.