Een oplossing voor de problemen voor pensioen in eigen beheer

Een oplossing voor de problemen voor pensioen in eigen beheer

Het heeft even geduurd, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.

Uitfaseren

De oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer is afgelopen vrijdag 1 juli 2016 bekendgemaakt. De dga krijgt de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer te beëindigen door middel van uitfasering. Daarbij wordt het reeds opgebouwde pensioen zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan de dga de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen tegen de fiscale waarde van eind 2015. 

Belastingkorting

De belastingkorting bedraagt in 2017 34,5% (er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde), in 2018 25% en in 2019 is de belastingkorting 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.

Spaarvariant bij uitfasering

De dga die niet kan of wil afkopen, kan na afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting wordt dan zonder loonheffing en vennootschapsbelasting omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Na omzetting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Belastingheffing over de oudedagsspaarverplichting vindt pas plaats in de uitkeringsfase.

Hoe nu verder?

Uitfasering van het pensioen in eigen beheer is nu nog niet mogelijk. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld zal op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Met een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel kan de regeling ingaan per 1 januari 2017.

Wat mag ik van accountenz, breda verwachten ?

Wij wachten al een tijd op het besluit, dat nu uiteindelijk afgelopen vrijdag is genomen. Vooruitlopend hierop hebben wij reeds in beeld gebracht bij wie deze “pensioen-in-eigen-beheer-problematiek” speelt. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en zodra er  daadwerkelijk keuzes gemaakt kunnen worden nemen wij contact met u op. Er zal in ieder geval een goed onderbouwde keuze gemaakt moeten worden, zoveel is zeker.

Wij helpen u graag de (on)mogelijkheden in beeld te brengen zodat u de juiste keuze maakt in de deze complexe materie.

Meer weten?

Indien u nog vragen heeft horen wij dat graag. Bel ons op 0161-431599 en vraag naar onze (pensioen)specialisten Marcel de Bree of Steven Heller