Een aandeelhoudersovereenkomst is belangrijk

Een aandeelhoudersovereenkomst is belangrijk

De statuten van uw bedrijf bevatten onder andere de naam, de vestigingsplaats, omschrijving van de werkzaamheden en de doelomschrijving van het bedrijf. In aanvulling op deze statuten maken de aandeelhouders meestal aanvullende afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst. Het voordeel is dat deze afspraken vertrouwelijk blijven en dat er voor wijzigingen geen notariële akte noodzakelijk is. Maar wat telt er zwaarder bij een eventueel conflict?

In een recente rechtszaak bij Rechtbank Amsterdam wilden drie aandeelhouders van een bedrijf de vierde aandeelhouder (de statutair bestuurder) ontslaan. In de statuten stond dat daarvoor tweederde meerderheid van stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) noodzakelijk was. In de aandeelhoudersovereenkomst waren echter andere afspraken gemaakt. Voor het ontslag van een statutair bestuurder was volgens deze overeenkomst namelijk een unaniem besluit nodig. De statutair bestuurder ging naar de rechter, omdat hij vond dat de aandeelhoudersovereenkomst bepalend was. De rechter vond ook dat de overeenkomst nageleefd moest worden. Er waren geen bijzondere omstandigheden aanwezig om af te wijken van deze aandeelhoudersovereenkomst. De werkrelatie was niet zodanig verziekt dat het naleven van de overeenkomst niet mogelijk was. De statutair bestuurder mocht dus aanblijven bij het bedrijf.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.