Deponeer de jaarrekening van uw BV op tijd bij de Kamer van Koophandel

Deponeer de jaarrekening van uw BV op tijd bij de Kamer van Koophandel

Zoals bekend moeten alle BV's elk jaar hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. De gevolgen van niet tijdig deponeren kunnen verstrekkend zijn. Zeker indien u nog niet aan uw verplichtingen heeft voldaan, raden wij u aan onderstaand artikel goed door te lezen, en tevens actie te ondernemen om tijdige aanlevering mogelijk te maken.

Wat is de deadline voor publicatie van de BV jaarrekening 2013 ?

Heel kort door de bocht is de uiterste deadline 8 december 2014 of in sommige gevallen 8 februari 2015. Enige nuancering is echter op zijn plaats:

Algemeen

De jaarrekening van een BV moet in beginsel binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgesteld en ondertekend door alle bestuursleden. Dit betekent voor de meeste B.V.'s dat de jaarrekening 31 mei klaar moet zijn. Is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan de vergadering van aandeelhouders 6 maanden uitstel verlenen. De jaarrekening moet dan dus uiterlijk 30 november klaar zijn. Op deze datum moet de jaarrekening door alle bestuursleden zijn ondertekend.

Na opstelling van de jaarrekening en ondertekening door het bestuur, heeft de Algemene Vergadering nog 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening, waarna de binnen 8 dagen gepubliceerd moet worden bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat vaststelling van de jaarrekening uiterlijk op 31 juli, respectievelijk 31 januari plaatsvindt en publicatie uiterlijk 8 augustus respectievelijk 8 februari.

Eénmans BV uiterlijk 8 december

Sinds de invoering van de flex BV (oktober 2012), geldt voor éénmans BV's dat de ondertekening van de jaarrekening ook meteen de vaststelling van de jaarrekening inhoudt. Concreet betekent dit dat de publicatietermijn voor éénmans BV's sinds oktober 2012 met 2 maanden is vervroegd, naar respectievelijk 8 juni en 8 december (tenzij in de statuten expliciet anders is bepaald).

Wat als ik toch te laat publiceer?

Er zijn voldoende redenen om op tijd de jaarrekening te willen publiceren. Hieronder noemen wij diverse redenen:

Imagoschade
Veel crediteuren checken hun (nieuwe) klanten via de Kamer van Koophandel. Financiers doen dit ook. Blijkt uit die gegevens dat een onderneming stelselmatig laat is met het publiceren van de jaarrekening, dan kan dat een behoorlijke imagoschade opleveren. Zelfs kan dit ertoe leiden dat andere ondernemers liever een andere zakenpartner kiezen die wat adequater is in het nakomen van zijn verplichtingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als de onderneming failliet gaat, kan de bestuurder in het geval van niet tijdige publicatie persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort. Het niet voldoen aan de boekhoudplicht/ publicatieplicht geldt als onbehoorlijke taakvervulling. In het geval van een faillissement wordt vermoed dat het onbehoorlijke bestuur de oorzaak is van het faillissement. Hierdoor kan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat bij een faillissement ontstaat.

Strafblad en boete
Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening is een economisch delict. Dit betekent dat de onderneming die niet tijdig publiceert een boete kan krijgen, die fors kan oplopen (tot € 20.250). Tevens kan dit de onderneming een strafblad opleveren. Dit kan de onderneming nog jarenlang achtervolgen.

Publiceer tijdig !

 

 

 

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.