• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)

De AVG doet u wel goed mee? (gratis folder)

De AVG doet u wel goed mee? (gratis folder)

Met datum 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een feit. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegeven moeten zich voorbereiden op de AVG, dus ook kleine MKB’ers en ZZP’ers. Laat u tijdig voorlichten!!

Klik hier voor onze gratis folder