• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)

CORONA-UPDATE Ook eind 2021 weer NOW en TVL

CORONA-UPDATE Ook eind 2021 weer NOW en TVL

De diverse (nood)maatregelen i.v.m. de Corona-crisis volgen elkaar nog steeds in hoog tempo op. Zeker in deze onzekere tijden willen wij u steunen waar wij dat kunnen. Eén van de manieren waarop wij dat doen is door u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Deze mail is daar een voorbeeld van. Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen is het belangrijk steeds alle berichten op actualiteit te controleren. Op onze website vindt u steeds onze laatste berichten.


Vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen komt de NOW-regeling weer terug een ook de TVL-regeling is weer beschikbaar. Wat zijn de wijzigingen t.a.v. van eerdere versies en waar moet je op letten. Lees hier over de overeenkomsten en verschillen

1. NOW 5
De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV.

Doelgroep NOW5
De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is bij NOW5 toegevoegd dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.

Overeenkomsten NOW5 met eerdere NOW-subsidies
De NOW5 is bijna hetzelfde als de NOW4, zoals:

• Minimaal 20% omzetverlies;
• Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
• Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
• Een forfaitaire opslag van 40%;
• Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
• Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een 'van-werk-naar-werk'-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
• Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies
Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

• Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
• De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
• Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
• De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;
• Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:

 

 

 

  Let op: Wanneer er overnames of afstotingen hebben plaatsgevonden dan kan de referentieomzet-periode afwijken.

Aanvraag- en vaststellingsloket
De exacte datum van de opening van het aanvraagloket van de NOW5 zal binnenkort bekend gemaakt worden. UWV streeft ernaar om de subsidievoorschotten die tijdig zijn aangevraagd, vóór eind december uit te betalen. Werkgevers ontvangen het NOW-voorschot in één keer. Werkgevers kunnen hun definitieve vaststelling aanvragen tussen uiterlijk 1 juni 2022 en niet later dan 22 februari 2023.

NOW en andere steunmaatregelen
Als je naast de NOW ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan kan dit van invloed zijn op het omzetbegrip voor de NOW en daarmee op de hoogte van de subsidie. De Regeling Werktijdverkorting (WTV) is niet bedoeld voor aanvragen die met de (nasleep van de) coronapandemie te maken hebben. Als een werkgever om een andere reden WTV heeft aangevraagd, dan telt de ontvangen ww-uitkering van de werknemers wel mee als omzet voor de NOW. Mocht je voor de maanden november en december een omzetdaling van minimaal 20% verwachten die wel Corona-gerelateerd is (en je voldoet aan de overige gestelde voorwaarden), vraag dan NOW-subsidie aan. Vanaf de NOW3 telt TVL niet meer mee als omzet voor de NOW.

2. TVL vierde kwartaal; de verschillen

Vanwege de coronabeperkingen kunnen ondernemers ook in het vierde kwartaal van dit jaar een beroep doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze is gewijzigd ten opzichte van de eerder aangekondigde steunmaatregelen. Wat zijn de verschillen?

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en van de vaste lasten. Deze worden bepaald aan de hand van branchegegevens.

Omzetverlies
Het omzetverlies voor de TVL in het vierde kwartaal van dit jaar dient minstens 30% te bedragen. Dit percentage gold ook toen de regeling eerder deze maand al was aangekondigd. De regeling die hieraan vooraf ging, de tegemoetkoming Vaste lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN), vereiste nog een omzetdaling van minstens 50%.

Omvang tegemoetkoming
De omvang van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 100% van de vaste lasten zoals deze blijken uit branchegegevens. De tegemoetkoming is gekoppeld aan het daadwerkelijke omzetverlies. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies krijgt men ook maar 50% van de vaste lasten uitgekeerd.

Maximale vergoeding
De TVL kan in het vierde kwartaal maximaal € 550.000 bedragen voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. De VLN kende nog een maximale vergoeding van € 250.000.

Geen aanvullende eis
De extra eis voor de VLN dat ook in het tweede en derde kwartaal van dit jaar TVL moest zijn aangevraagd, is vervallen. In beginsel kan iedere ondernemer met voldoende omzetverlies de TVL aanvragen.

Maximale staatssteun
De grens van de maximale staatssteungrens is verhoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Het totaal aan TVL kan, al dan niet samen met enkele andere specifieke subsidies, tot en met 2021 dus niet meer dan € 2,3 miljoen bedragen.

Let op! U kunt de tegemoetkoming vanaf begin december aanvragen. Hou dit goed in de gaten op bijvoorbeeld onze website

Bron: RVO

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, neem dan vooral contact met ons op. Wij zullen u maximaal steunen in deze bizarre situatie. Samen gaan we het redden !