Btw-positie medisch specialisten vanaf 1 januari 2015

Btw-positie medisch specialisten vanaf 1 januari 2015

De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig
declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het
fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten kunnen echter blijven
kiezen voor het vrije beroep. Een van de samenwerkingsmodellen die daarvoor
zijn ontwikkeld, betreft het model waarbij de specialist zich kan verenigen in
een maatschap die vervolgens een samenwerkingsovereenkomst sluit met de
ziekenhuizen. De maten zijn geen btw-ondernemer indien en voor zover zij hun
BIG-geregistreerde gezondheidskundige diensten inbrengen in de maatschap. De
diensten van de maatschap zijn onder voorwaarden vrijgesteld.

De diensten van de maatschap zijn vrijgesteld mits:

· het BIG-geregistreerde gezondheidskundige diensten betreffen die tot het deskundigheidsgebied en opleiding van de medisch specialisten behoren;

· de maten de diensten zelfstandig verrichten; en

· er geen sprake is van uitlening van personeel of terbeschikkingstelling van arbeid.

Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van werknemers van de maatschap die namens de maatschap diensten verrichten aan ziekenhuizen.

Specialisten-BV

Een ander samenwerkingsmodel betreft de specialisten-BV, waarbij de BV een samenwerkingsovereenkomst aangaat met de ziekenhuizen. De aandeelhouders van deze BV of de personal holding zijn geen btw-ondernemers. De diensten van de specialisten-BV zijn vrijgesteld, mits deze diensten BIG-geregistreerde gezondheidskundige diensten betreffen die tot het deskundigheidsgebied en de opleiding van de medisch specialisten behoren. Ook in dit scenario staan de specialisten niet onder leiding en toezicht van het ziekenhuis en is er geen sprake van uitlening van personeel of terbeschikkingstelling van arbeid.

Ziekenhuis-vof en ziekenhuis-BV

Daarnaast zijn er nog de modellen van de ziekenhuis-vof en een ziekenhuis-BV ontwikkeld. De staatssecretaris vindt dat de ziekenhuis-vof en de ziekenhuis-BV geen aanspraak kunnen maken op de medische vrijstelling. Dat er naar winst wordt gestreefd, vormt hiervoor echter geen beletsel.

Bron: Fiscount

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.