Bijeenkomst “afschaffing VAR, wat nu ? accountenz, breda zeer geslaagd

Bijeenkomst “afschaffing VAR, wat nu ? accountenz, breda zeer geslaagd

Op maandag 24 november  jl. vond wederom een geslaagde relatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: “Afschaffing VAR, wat nu ? ”. Advisering en het delen van ervaringen en kennis rondom dit thema stonden centraal. Gezien de opkomst van ruim 40 mensen was er voldoende belangstelling voor het onderwerp.

Ondanks het aantal bezoekers, is het ons gelukt de avond persoonlijk,  interactief en leerzaam te houden. Dit bleef niet onopgemerkt, enkele reacties van de bezoekers:

Het was duidelijk en verhelderend! Complimenten aan de spreker Marcel de Bree”.

”Een eyeopener, ik moet actie ondernemen om mijn risico’s te beperken”

“Goede aansluiting op de praktijk”

“Gedegen uitleg van zeer lastige materie”

Wat is besproken ?

Het was de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 januari 2016 zouden gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. De VAR zou dan worden afgeschaft. Er zijn echter nog te veel onduidelijkheden en de consequenties van de afschaffing zijn niet compleet te overzien. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil daarom de invoering van voorbeeldovereenkomsten uitstellen tot 1 april 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot dan de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals die is opgenomen in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Op de volgende vragen zijn antwoorden gegeven:

  • Moet ik nu actie ondernemen of niet ? En wat moet ik dan doen ?
  • We zullen ingaan op de achtergronden van de afschaffing van de VAR en de achterliggende regelgeving.
  • Zoals u van ons gewend bent: concreet en met actiepunten.
  • Wat is nu de stand van zaken ?
  • Wat is een dienstbetrekking in de ogen van de Belastingdienst ?
  • Waarom moet de VAR eigenlijk verdwijnen ?
  • Moet ik nu andere overeenkomsten maken, en zo ja waar vind ik die ?
  • Loop ik als opdrachtgever nu meer risico's ?
  • Hoe voorkom ik naheffing van de Belastingdienst?
  • Wat moet ik nu doen als opdrachtgever? En als opdrachtnemer ?

Heeft u niet aanwezig kunnen zijn, met bent u wel geïnteresseerd in de antwoorden? Neem dan nu contact op met onze fiscale afdeling. Dit kan op telefoonnummer 0161 – 43 1599 of via de mail: info@accountenzbreda.nl. Wij verstrekken u uiteraard ook graag de sheets van de presentatie.