• kantoor accountenz, breda (3)
  • startersdesk accountenz breda

Belastingvoordelen voor starters

Belastingvoordelen voor starters

Zelfstandigenaftrek

Iedere actieve ondernemer die jonger is dan de AOW-leeftijd en voldoet aan het urencriterium (u moet minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming hebben besteed), heeft recht op zelfstandigenaftrek (€ 7.280 = 2015). Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Startersaftrek

Naast de zelfstandigenaftrek maakt u als starter ook aanspraak op de startersaftrek, die voor 2015 is vastgesteld op € 2.123. Deze aftrekpost is geïntroduceerd om startende ondernemers fiscaal te ondersteunen en is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Gedurende de eerste vijf jaar van een onderneming mag u deze extra aftrekpost maximaal drie keer toepassen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Ook als u deels arbeidsongeschikt bent, kunt u bij het starten van uw onderneming een beroep doen op de startersaftrek. U komt hiervoor in aanmerking als:

- u hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt;

- u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;

- u was in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer;

- u kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen;

- u voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagd-urencriterium;

- er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv;

- u krijgt geen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid over de winst die u behaalde als medegerechtigde.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt:

€ 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek.

€ 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek.

€ 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. U krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2015 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de bovenstaande ondernemersaftrekken.

Meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

- u bent ondernemer;

- u voldoet aan het urencriterium;

- uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Afhankelijk van het aantal mee gewerkte uren wordt de aftrek bepaald. U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde. Let op; u moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in 2014 een bedrag tussen € 2.300 en € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Afhankelijk van de hoogte van het totale geïnvesteerde bedrag wordt de hoogte van de aftrek bepaald. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Aftrekbare kosten

Alle kosten die u voor een onderneming uit zakelijk oogpunt heeft gemaakt zijn volledig of gedeeltelijk aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen. Denk aan marktverkenning en ingewonnen adviezen. U moet de kosten welke u maakt wel kunnen verantwoorden in uw administratie.

Gratis startersspreekuur

Gratis startersspreekuur

Speciaal voor startende ondernemers hebben wij iedere woensdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur een gratis startersspreekuur. U kunt hier geheel vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over boekhoudkundige en belastingzaken die bij het starten van een onderneming aan bod komen. Hierbij valt te denken aan:

  • het ondernemingsplan;
  • de meest gunstige rechtsvorm voor uw onderneming;
  •  de mogelijke belastingvoordelen (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.);
  •  financierings- en kredietmogelijkheden;
  •  inrichting van de administratie.

 

De gesprekken duren maximaal 30 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden. Iedere startende ondernemer is van harte welkom op het startersspreekuur.

 

 

Onderneming starten

Onderneming starten

U vermijdt fiscale en financiële beginnersfouten en vergroot uw kans op succes. Gratis adviezen en gunstige startersvoorwaarden bezorgen u een goede start.

Eén jaar gratis online boekhouden!

Bent u starter? Dan kunt u één jaar lang gratis gebruik maken van ons online boekhoudsys-teem. Meld u snel aan!