Belangrijke ontwikkeling voor VAR - Verklaring Arbeidsrelatie

Belangrijke ontwikkeling voor VAR - Verklaring Arbeidsrelatie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent geoordeeld dat er géén sprake is van een dienstbetrekking wanneer de ondernemer zich vrij mag laten vervangen. Als het een ondernemer niet uitmaakt wie de diensten overneemt als zijn eigen mensen niet kunnen, is geen sprake van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid.

De rechter bepaalt dat er niet wordt voldaan aan de drie vereisten voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking:

1. Een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

2. de werknemer verplicht is tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd,

3. en dat de werkgever een verplichting tot het betalen van loon heeft

Als u een VAR-wuo (winst uit onderneming) wenst te ontvangen mag er geen sprake zijn van een dienstbetrekking. Uit een dienstbetrekking volgt de verplichting tot het betalen van loonbelasting.