• kantoor accountenz, breda (2)
  • Accountenz, breda bij de kerk

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

De registratie van nieuwe personenauto's neemt toe en de meeste ondernemers in de branche trekken deze positieve lijn door naar 2019. Ze rekenen ten opzichte van andere branches in het mkb op een bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Wel is de financiële positie van autobedrijven per saldo verslechterd, is er sprake van stevige margedruk en kampt een groot aantal bedrijven met een tekort aan vakkundig personeel.

Omzet- en winstgroei bovengemiddeld
Ondernemers in de autobranche gaan voor 2019 uit van een omzetgroei van bijna 12%. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+10,6%). De winst zal naar verwachting met ruim 10% toenemen. Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan de prognose van een jaar geleden (5,6%) en iets hoger dan het mkb-gemiddelde (+9,3%).

Fors hogere personeelskosten
Steeds meer autobedrijven merken dat de vraag naar gekwalificeerd personeel het aanbod overstijgt en kampen met tekorten. Om goede medewerkers aan te trekken en te binden, is meer geld nodig. Voor 2019 gaat de branche uit van een toename van de personeelskosten van ruim 8%. Dit betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van de prognose van een jaar geleden.

Meer nadruk op efficiency
Gezien de margedruk en het tekort aan vakkundig personeel is het niet vreemd dat autobedrijven in 2019 sterker willen sturen op efficiency. De helft van de respondenten in de SRA-BiZ-analyse noemt dit als belangrijkste kans. Overheidsmaatregelen, technologische ontwikkelingen en het tekort aan vakkundig personeel vormen de grootste bedreigingen voor de branche.

Financiële positie verslechterd
De financiële positie van autobedrijven is achteruitgegaan. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van bijna 78% in 2016 naar 74,6% in 2017. De automotive blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 78,7% naar ruim 80%.

Grotere behoefte aan externe financiering
Ondanks de verslechterde kredietwaardigheid willen autobedrijven in 2019 meer gaan investeren (+10,5%). Daarbij neemt de behoefte aan externe financiering nog sterker toe (+11,8%). Dit kan een knelpunt zijn, want autobedrijven ervaren in de praktijk problemen met het aanvragen van krediet.

Over het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 130.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 406 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2019: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.