• algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11

Aanscherping aansprakelijkheid aannemer

Aanscherping aansprakelijkheid aannemer

De wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in de bouw wordt per 1 januari 2018 aangescherpt. Zij worden eindverantwoordelijk voor de complete bouwkwaliteit. Tevens wordt de aannemer het aanspreekpunt namens alle partijen die betrokken zijn bij de bouw.

Dit staat in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken is ingediend. Het huidige systeem van kwaliteitsborging was toe aan vernieuwing.

Verantwoordelijk voor verborgen gebreken

De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. In het nieuwe voorstel krijgt de aannemer deze naar zich toegeschoven. Aannemers krijgen daarom de plicht om consumenten te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering. De sector wordt namelijk ook verantwoordelijk voor verborgen gebreken die na oplevering van een bouwwerk worden ontdekt. Dit lag tot nu toe bij de consument.

Gebruik een goedgekeurde kwaliteitsbewaking

Omdat de aannemer hét aanspreekpunt wordt, is de verwachting dat ook de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper kan. De gemeente moet controleren of het bedrijf met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking conform het Bouwbesluit 2012 werkt. Besloten is dat private partijen dergelijke methodes mogen ontwikkelen en dat een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of ze voldoen aan de eisen. In het nieuwe wetsvoorstel is tevens besloten dat kleine bouwwerken en verbouwingen vrij zijn van de toets Bouwbesluit 2012. Tevens vervalt de gemeentelijke toetsing bij de vergunningverlening van nieuwbouw en verbouw aan het Bouwbesluit 2012.

Stapsgewijs invoeren

Het nieuwe stelsel zal vanaf 2018 stapsgewijs ingevoerd worden. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van eenvoudige nieuwbouw en verbouw. Na evaluatie zullen meer complexe bouwwerken worden toegevoegd aan de nieuwe werkwijze.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.